Skip to main content
Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

NOAA Fisheries Tổ Chức Các Buổi Webinar Trên Mạng Để Hỗ Trợ Ngư Dân Tàu Cánh Bướm Lắp Đặt Thiết Bị Lọc Rùa (TEDs)

May 10, 2021

FB21-029: Southeast Fishery Bulletin (Vietnamese); Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: Trung tâm Khoa học Thủy sản Khu vực Đông Nam, Ngành Thu hoạch và Kỹ thuật, Nhóm Giám sát Thiết bị GMT: Cảnh Nguyễn (228) 549-1773 hoặc Jason Letort (

Thông Báo Về Nghề Cá Vịnh Mexico

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: Trung tâm Khoa học Thủy sản Khu vực Đông Nam, Ngành Thu hoạch và Kỹ thuật, Nhóm Giám sát Thiết bị GMT: Cảnh Nguyễn (228) 549-1773 hoặc Jason Letort (228) 549-1772

 

Các Buổi Lọc Rùa  Trên Mạng Webinar  vào Thứ Ba” Sẽ Hỗ Trợ Ngư Dân Với Các Yêu Cầu Về Thiết Bị Lọc Rùa Trên Tàu Cánh Bướm Ở Khu Vực Đông Nam Trước Ngày Hiệu Lực là ngày mồng 1 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG ĐIỆP CHÍNH:

Các chuyên gia về ngư cụ cùng với Nhóm Giám sát Thiết bị “GMT” của Trung tâm Khoa học Thủy sản Khu vực Đông Nam của NOAA Fisheries sẽ tổ chức các phiên webinar hỏi đáp và hội thảo trực tuyến tóm tắt các Yêu cầu sắp tới về Thiết bị Lọc Rùa (TED) trên tàu cánh bướm và hỗ trợ người tham gia với các thông tin và cách tuân thủ chương trình này.

 

 

THỜI GIAN:

 • Các buổi webinar trên mạng được tổ chức hai lần mối tháng vào sáng Thứ Ba bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 10:30 giờ sáng, theo giờ CST. Các buổi webinar trên mạng được lên lịch vào ngày 18 tháng 5, ngày mồng 1 tháng 6, ngày 15 tháng 6, ngày 13 tháng 7, và ngày 27 tháng 7, năm 2021, theo giờ CST.
 • Ngoài ra, các buổi hội thảo trực tuyến sẽ được tổ chức mối tháng một lần  vào ngày Thứ Sáu bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 10:30 sáng, theo giờ CST. Các buổi hội thảo trực tuyến được lên lịch vào ngày 14 tháng 5, ngày 25 tháng 6 và ngày 30 tháng 7 năm 2021, theo giờ CST. Toàn bộ lịch trình và thông tin đăng ký được liệt kê như bên dưới.

 

 

 

Các Buổi Webinar Trên Mạng Cho Lọc Rùa TED vào Thứ Ba

Để đăng ký tham gia các buổi webinar, trên mạng xin vui lòng truy cập:

 

 

 

 

 

Các Buổi Hội thảo Trực tuyến vào Thứ Sáu

Để đăng ký tham gia các buổi hội thảo trực tuyến, vui lòng truy cập:

 

 

 

THÔNG TIN BỔ SUNG THÊM:

 • Các nhân viên của Ngành Thu hoạch và Kỹ thuật, thuộc Trung tâm Khoa học Thủy sản Khu vực Đông Nam của NOAA Fisheries sẽ tổ chức các buổi webinar trên mạng và hội thảo trực tuyến này để tóm tắt các yêu cầu sắp tới về Lọc Rùa TED, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày mồng 1 tháng 8 năm 2021 đối với các tàu cánh bướm có chiều dài từ 40 ft trở lên. Các buổi webinar trên mạng vào Thứ Ba sẽ cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về các quy định mới, yêu cầu về thiết bị và kết quả nghiên cứu. Các phiên hỏi và đáp sẽ được thực hiện vào cuối mỗi buổi webinar trên mạng.
 • Các buổi hội thảo trực tuyến cũng sẽ tóm tắt các quy định và yêu cầu về thiết bị, nhưng sẽ có các phiên hỏi và đáp với thời lượng dài hơn, tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của việc lắp ráp, lắp đặt và xử lý cho Lọc Rùa TED. Trong các buổi hội thảo này, các Lọc Rùa TED mô hình cũng sẽ được cung cấp để hỗ trợ các chuyên gia về thiết bị trong việc minh họa các chi tiết kỹ thuật của việc lắp ráp và đo đạc cho Lọc Rùa TED.
 • Các buổi webinar trên mạng và hội thảo trực tuyến này dành cho tất cả những ai quan tâm đến các yêu cầu mới của Lọc Rùa TED đối với tàu cánh bướm và đặc biệt dành cho tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu hoặc thủy thủ đoàn của tàu cánh bướm có chiều dài từ 40 ft trở lên ở Khu vực Đông Nam mà sẽ chịu ảnh hưởng bởi quy định này.
 • Thông báo này đóng vai trò như một Hướng dẫn Tuân thủ Pháp nhân Nhỏ, tuân thủ mục 212 của Đạo luật Công bằng Thực thi Quy định Doanh nghiệp Nhỏ năm 1996.

 

Những điều quý vị cần biết trước khi đăng ký:

 • Mỗi buổi webinar trên mạng sẽ được ghi lại. Hãy xem bên dưới để biết về Tuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư của NOAA. Quý vị gặp khó khăn khi tham gia webinar trên mạng? Xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ của chúng tôi (Làm việc từ 7:00 sáng đến 11:00 giờ tối, theo giờ EDT): 1-888-219-9228

 

 

 

Tuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư

 

Quyền hạn: Việc thu thập thông tin này được ủy quyền theo 5 U.S.C. 301 (Quy định của Bộ), 5 USC 552a (Hồ sơ lưu trên cá nhân); 15 U.S.C. 1512 (Quyền hạn và nhiệm vụ của Bộ), 44 U.S.C. 2904 (Trách nhiệm chung về quản lý hồ sơ), và Commerce/Dept-23 (Thông tin được Thu thập Điện tử liên quan đến các Hoạt động, Sự kiện và Chương trình của Bộ Thương mại).

 

Mục đích: Cần có sự cho phép của cá nhân để sử dụng hình ảnh, video, và âm thanh dưới bất kỳ định dạng nào, được sử dụng để trao đổi, tiếp cận, phỏng vấn và phổ biến các sản phẩm sứ mệnh nhằm nâng cao nhận thức và đánh giá cao về môi trường cũng như cơ sở khoa học, dịch vụ và vai trò quản lý của NOAA. Các trang web trên mạng và phương tiện truyền thông xã hội của NOAA không được thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi, trừ khi có sự cho phép của cha mẹ bằng văn bản.

Sử dụng thường lệ: Thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích nêu trên và có thể:

 • Được chuyển tiếp đến tài khoản mạng xã hội của người dùng NOAA hoặc không phải người dùng NOAA khác.
 • Được chia sẻ giữa các nhân viên NOAA cho các mục đích liên quan đến công việc
 • Hình ảnh, video, bản ghi âm có thể được chia sẻ ra bên ngoài và hiển thị trên các trang web trên mạng và nền tảng truyền thông xã hội của NOAA, cũng như được trưng bày trong các buổi triển lãm vật lý.

Chúng tôi có quyền ẩn, xóa hoặc không đăng các bình luận có chứa: Ngôn ngữ hoặc hành động thô tục, lăng mạ; công kích cá nhân hoặc mang tính tục tĩu dưới bất kỳ hình thức nào; những lời nói xúc phạm nhắm đến các cá nhân hoặc nhóm người; những lời đe dọa hoặc tuyên bố mang tính phỉ báng; các gợi ý hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp; hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể vi phạm mục đích thu thập thông tin. Việc tiết lộ thông tin này cũng tuân thủ theo tất cả các mục đích sử dụng thường lệ đã được công bố như được xác định trong Hệ thống Thông báo Hồ sơ DEPT-18 của Đạo luật Quyền riêng tư, Hồ sơ Nhân sự của Nhân viên không được bảo vệ qua Thông báo của các Cơ quan khác.

 

Tiết lộ thông tin: TỰ NGUYỆN

 

THỪA NHẬN: Tôi hiểu rằng các quy định của Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1974 liên quan đến việc cung cấp thông tin này là tự nguyện; nếu không được phép, thì các hình ảnh, video hoặc bản ghi âm sẽ không được sử dụng. Tôi cũng thừa nhận rằng mặc dù tôi có thể thu hồi sự cho phép của mình, nhưng một số hình ảnh phương tiện nhất định, bao gồm cả những hình ảnh được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc trong phương tiện được lưu trữ vĩnh viễn có thể không thể tháo xuống sau khi được đăng tải.

 

Bằng việc đăng ký tham gia webinar trên mạng này, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý với Tuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư này.

 

1 Việc không cung cấp Thông tin Định danh Cá nhân (PII) có thể dẫn đến việc các hình ảnh, video, hình ảnh nhóm hoặc PII khác sẽ không được hiển thị trong các bài đăng trên phương tiện truyền thông, trang web trên mạng , biểu đồ tổ chức hoặc các tài khoản và ấn phẩm truyền thông NOAA khác.


ĐĂNG KÝ NHẬN CẢNH BÁO QUA TIN NHẮN VĂN BẢN – NẮM ĐƯỢC VIỆC MỞ VÀ ĐÓNG CỬA NGAY LẬP TỨC

Chương trình Cảnh báo qua Tin nhắn văn bản của NOAA cho phép quý vị nhận được các cảnh báo quan trọng liên quan đến nghề cá qua tin nhắn văn bản (SMS). Cước phí tin nhắn & dữ liệu tiêu chuẩn có thể được áp dụng. Quý vị có thể chọn hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Các cảnh báo bằng tin nhắn văn bản mà quý vị có thể nhận được bao gồm:

 • Mở và đóng cửa nghề cá ngay lập tức
 • Bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các quy định về đánh bắt cá chuẩn bị được áp dụng

Hãy đăng ký một hoặc nhiều nhóm sau:

 

 • Cảnh báo liên quan đến Nghề cá Giải trí ở Vịnh Mexico
  • Nhắn tin theo cú pháp GULFRECFISH gửi đến 888777
 • Cảnh báo liên quan đến Nghề cá Thương mại ở Vịnh Mexico
  • Nhắn tin theo cú pháp GULFCOMMFISH gửi đến 888777
 • Cảnh báo liên quan đến Nghề cá Giải trí ở Nam Đại Tây Dương
  • Nhắn tin theo cú pháp SATLRECFISH gửi đến 888777
 • Cảnh báo liên quan đến Nghề cá Thương mại ở Nam Đại Tây Dương
  • Nhắn tin theo cú pháp SATLCOMMFISH gửi đến 888777
 • Cảnh báo liên quan đến Nghề cá ở Vùng Caribe
  • Nhắn tin theo cú pháp CARIBFISH gửi đến 888777

 

https://mlsvc01-prod.s3.amazonaws.com/42752393201/0f0254a9-e282-4863-a3c8-fe28d5fccbe5.jpg   Tham gia cùng chúng tôi vào hai ngày Thứ Sáu mỗi tháng trên trang Instagram của NOAA Fish trong chương trình Rec Fish Friday!

Các liên hệ khác:

Truyền thông: Kim Amendola, 727-551-5707

  Allison Garrett, 727-551-5750

Last updated by Southeast Regional Office on May 17, 2021